GDPR och behandlingen av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya lagstiftningen gällande personuppgifter, GDPR i kraft och i samband med det vill vi berätta för dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Knitting Friend bryr sig om din personliga integritet.

De uppgifter vi eventuellt har sparat om dig i vårt register kan vara ditt namn, titel, adress, ip-adress, telefonnummer och mailadress.

För vissa ändamål samlar vi också in uppgifter via anmälningsformulär på vår webb. Uppgifterna använder vi enbart internt i syfte att kunna kommunicera med dig.  

På vår webbplats använder vi oss av cookies* för att kunna följa upp statistiken på vår webbplats, det gör vi genom verktyget Google Analytics.  

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag och angivna principer. Knitting Friend samlar enbart in uppgifter som är relevanta och nödvändiga för varje verksamhetsområde. Personuppgifter lagras enbart under den tid som bedöms nödvändig med hänsyn till aktuellt verksamhetsområde.

Vid all hantering av personuppgifter skall dessa skyddas på lämpligt sätt. Extra noggrannhet och säkerhet iakttas vid hantering av personuppgifter av känsligt och konfidentiellt slag.

Du behöver inte acceptera eller ändra något alls om du vill fortsätta vara en del av vårt nätverk. Vill du däremot att vi tar bort dina uppgifter så skicka ett mail till info@knittingfriend.se Vi raderar då dina uppgifter och kommer inte att kontakta dig i framtiden.

Du kan läsa mer om GDPR hos Datainspektionen bland andra. 

*En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar. (Källa: PTS)